iPhone 4/4s ja iPhone 5/5s painikkeiden korjaus

Yleisimmät ongelmat esiintyvyysjärjestyksessä ovat:
- HOME -painikkeessa
- Power -painikkeessa (virtakytkin) sekä
- äänen säätöpainikkeissa

Home ja Power -painikkeiden ongelmat johtuvat varsinaisen painikkeen alla olevan lattakaapelin vioittumisesta. Tällöin korjauksenan on ko. lattakaapelin vaihto. Usein lattakaapeliin liittyy myös muita komponentteja.
Tämä korjaus voidaan tehdä puhelimen muun osan vaihdon/korjauksen yhteydessä.