Yhteystiedot

Veli-Matti Kauppinen
veli-matti@digiprob.com
Puh: 050-3260973
(klo 8.00-20.00/ myös viikonloppuisin)
____________________

Kameran postitus osoitteeseen:

DigiProb
Lylymäentie 351
77600 Suonenjoki
____________________

DigiProb
Y-tunnus 1881202-3

VAT No. FI18812023

Päivitys: 01.09.2007
Updated

Vikalista

Vikalistassa on esillä eniten esiintyviä vikoja. Kaikki kameran rikkoutumiseen liittyvät syyt syntyvät luonnollisesti sattumalta tai vahingossa, mutta myös huolimattomuuden seurauksena. 

1. LCD-paneelin rikkoutuminen

Tyypillisimmillään ongelma syntyy, kun kameraa on pidetty taskussa, jolloin jokin on päässyt painamaan kameran näyttöä vasten, kuten esim. avainnippu. Usein kuitenkin käy niin, että taustavalo (back-light) säilyy ehjänä. Tällöin kameraa käynnistettäessä tulee näyttöön valo, mutta normaalista poiketen siinä esiintyy epämääräinen ja värikäs kuvio. Hallitsevina väreinä musta-violetti -sekoitus.
Ratkaisu: LCD-paneelin vaihto (vaihto-osa / uusi)

2. Optiikan rikkoutuminen

Aiheuttajana yleensä kameran putoaminen kovalle alustalle. Kamera on putoamisen aikana ollut kuvaustilassa (optiikka ulkona). Syntymekanismina voi olla myös se, että kamera käynnistyy kuvaustilaan, mutta jokin ulkopuolinen voima estää optiikan liikettä ulospäin. Tuloksena voi olla optisten osien rikkoutuminen tai toimintahäiriö.
Pahimmillaan rikkoutuu jokin optiikan yksittäinen osa tai lievemmillään pelkästään jokin liikkuva komponentti menee paikoiltaan. Mukana voi olla myös ratasongelmat optiikkaa liikuttavassa osiossa.
Ratkaisu: Rikkoutuneen osien vaihto / toimintojen synkronointi

3. Pölyn / hiekan vaikutukset

Ongelmat syntyvät, jos kameraa säilytetään / käytetään pölyisissä olosuhteissa tai se joutuu kosketuksiin hiekan kanssa. Pahimmat ongelmat aiheutuvat hiekanjyvästen joutumisesta optiikan rataskoneistoon, jotka vaikeuttavat rattaiden pyörimistä. Tämä ilmenee tarkennuksen tai zoomauksen ongelmina.
Mikäli on jokin yksittäinen ratas on vaurioitunut, niin se vaihdetaan. Tällöin ei tarvitse vaihtaa koko optiikkaa, joka olisikin jo kallis kustannus.

Liiallinen pöly aiheuttaa usein ongelmia elektroniikkaan,
lähinnä heikenneisiin virtakaapeleiden / johdinten kontakteihin.
Tämä voi ilmetä mm. näytössä epänormaalina ilmiöinä, painikkeiden toimintahäiriöinä tai kameran "kaatumisina" (virran sammuminen)
Ratkaisu: Mekaniikan puhdistaminen 

4. Akkukotelon kannen ja lukitusjärjestelmän rikkoutuminen

Rikkoutuminen voi tapahtua kameran pudotessa tai kolhaisun seurauksena, mutta hyvin usein myös käsittelyvirheen vuoksi.
Ratkaisu: Rikkoutuneen osan vaihto

5. Salaman toiminnan häiriöt

Salamavalon toimintaan liittyvät ongelmat ovat usein elektronisia, jolloin esiintyy vikaa johtimissa tai sähkökomponenteissa, kuten kondensaattorissa.
Pudonneissa tai kolhaisun saaneissa kameroissa on myös salamavalonlasin rikkoutumisia.
Ratkaisu: Rikkoutuneen osan vaihto / kunnostus
             Salamakomponentin vaihto (kuva)

6. Muistikortti-ongelmat
Kamera ei tunnista muistikorttia. Ongelma voi olla rikkoutuneissa "kontaktiliuskoissa, jotka sijaitsevat muistikortti-boxin pohjalla. Vian voi aiheuttaa esim. asettamalla muistikorttia väkivalloin väärinpäin. "Kontaktiliuskat" voivat olla vääntyneet tai jokin niistä voi olla katkennut. Vian korjaaminen on hankalaa, varsinkin jos kyseessä on tuo jälkimmäinen tapaus. Pahasti vääntyneenkin liuskan oikaiseminen voi joskus olla täysin mahdotonta, jolloin korjausratkaisuna on piirilevyn vaihtaminen. Tämä siksi, koska "muistikorttikotelo" on kiinni piirilevyssä!
Muistikortin lukuongelmat voivat johtua myös monesta muustakin syystä, joista prosessorin vioittuminen on pahin. Myös itse muistikortissa voi olla ongelmaa.
Ratkaisu: Kontaktiliuskien oikaisu
             Piirilevyn vaihto

7. Kastunut kamera
Tyypillisin vian aiheuttaja kesäaikaan; kamera putoaa veteen, jonka jälkeen lakkaa toimimasta. Kamerassa on jännitettä piirilevyssä, vaikka siinä ei olisikaan virta päällä. Veden pääsy piirilevylle aiheuttaakin pahoja vaurioita. Hapettuminen alkaa välittömästi, jolloin komponenttien ja johdinten liitokset syöpyvät. Lisäksi kamerassa voi esiintyä erilaisia toimintahäiriöitä esim. optiikan osalta. Muut vauriot voivat tulla mm. LCD-paneliin ja linsseihin joissa voi olla selviäkin kosteuslaikkuja. Yleensä kastunutta kameraa ei kannata lähteä korjaamaan.

8. "Itse avattu" -kamera

ÄLÄ KOSKAAN AVAA ITSE KAMERAA!! Se on pahinpia virheitä, joita voit tehdä. On suuri houkutus avata kamera ja ajatella pystyvänsä korjaamaan tullut vika. Digitaalikamera sisältää hyvin herkkää elektroniikkaa, joka on altis kaikille ulkopuolelta tuleville jännitteille. Avaamisesta on hyvin usein seurauksena se, että kameran piirilevy vaurioituu! Tämän ei välttämättä tarvitse tapahtua heti, vaan myöhemmin aivan yllättäen. Mikäli olet itse avannut kameran, on vaarana, että seuraavassa korjaustoimenpiteessä voi ilmetä ns. välillisiä ongelmia. Muistutan, että digikameroiden piirilevyt ovat huomattavasti herkempiä vaurioille kuin esim. tietokoneiden vastaavat.

Alä koskaan avaa kameran kuoria ajatuksella "tee se itse" puhdistus. Jos avaat kuoret ja puhallat poistaaksesi esim. piirilevylle kertyneen pölyn, niin on aika todennäköistä, että kamera sai lopullisen kuoliniskun. Huollot ja korjaukset kannattaa jättää ammattilaisten työksi.

Kameraan käyttöön liittyvää asiaa lisää kameran käytöstä -linkissä